Řešení
na míru

Nabízíme řešení grafických prvků a pomůcek vytvořených na míru vašim procesům a charakteru činnosti. Všechny produkty jsou navrženy tak, aby mohly být jednodušše upraveny a naši odborníci vám pomohou s jejich používáním.

Příklady řešení na míru

 • Vyhotovení produktů ve firemních barvách s logem a v potřebných velikostech.
 • Specializované produkty pro relevantní rámce, ISO normy a požadavky na řízení kvality.
 • Implementace zlepšení v oblastech identifikovaných procesním auditem.
 • Zavedení systému 5S pro udržitelné a optimalizované pracovní prostředí.
 • Vytvoření manuálu pro používání grafických pomůcek v provozu.
 • Školení na míru dle realizovaných řešení.

Výhody řešení na míru

 • Příprava pro bezpečnostní audit a audit kvality.
 • Jednotné řešení vizuálních značek, symbolů a přehledových tabulí napříč organizací.
 • Optimalizace procesů pomocí redukce nadbytečných operací a zvýšení přehlednosti.

Jak postupujeme

 1. Audit současného stavu a analýza minulých auditů.
 2. Expertní návrh budoucího stavu a jeho odsouhlasení s klientem.
 3. Návrh a výroba vizuálních prvků.
 4. Realizace zakázky.
 5. Školení zaměstnanců a dokumentace řešení.
 6. Opakovaný audit a ověření očekávaných výnosů.

Máte zájem o více informací?

Procesní audit

Pokud si nejste jisti, do jaké míry jsou vaše procesy optimalizovány z pohledu používání vizuálních nástrojů, nabízíme vám zpracování procesního auditu, který prověří dané procesy z pohledu:

 • Bezpečnosti práce;
 • Principů štíhlé výroby;
 • Relevantních norem a systémů jakosti;
 • Metodiky 5S; 
 • Legislativních předpisů; a
 • Vnitřních předpisů.

Naši odborníci zpracovávají audit dle ověřených postupů a požadavků zadavatele. Závěrečné zprávy jsou názorně strukturovány, což umožní snadnou orientaci v nálezech a rozhodování o nápravných opatření. Pro sledování stavu zavádění změn jednoduše použijte naše A3 tabule, které vám zpracujeme.

Základem každého auditu je důvěra, která je, spolu s profesionálním jednáním, kvalitou dodávaných dat a ochranou informací před zneužitím, pro nás klíčová. Věnujeme pozornost zpětné vazbě v průběhu i po skončení spolupráce, abychom budovali dlouhodobá partnerství.