Řízení kvality

Kvalita je klíčovým měřítkem úspěchu v konkurenčním prostředí a její kontrola je součástí každé metodiky pro řízení procesu. Naše služby a  produkty umožňují jednoduchá propojení měřítek kvality v libovolném prostředí, která lze okamžitě využít.
Samozřejmostí je přizpůsobení šablon pro konkrétní typ procesu nebo klíčové metriky.
Jak je důležité vizuální řízení pro kvalitu a jak spráně používat šablony se dozvíte na našich školeních.

Řešení problémů

Ať už se jedná o jednoduchá zlepšení, která je nutné nasadit okamžitě, nebo potřebujete řešit komplexní projekty, naše produkty vám pomohou s řešením problémů, vyskytujících se ve vašich procesech. Poskytujeme jednoduché a opakovatelně používané formuláře, jako například šablonu A3, obsahující informace o zlepšovacích aktivitách v přehledném formátu. Tato šablona může být doplněna samostatnými formuláři pro podporu rozhodování o kořenových příčinách problému. Více informací se dozvíte na našich školeních.

Bezpečnost práce

Legislativa České republiky obsahuje více než 30 zákonů a norem týkajících se bezpečnosti práce. Z pohledu požadavků na vizuální značky a signály jsou nejdůležitější:

  • Zákon č. 262/2006 Sb.
  • Zákoník práce
  • Zákon č. 309/2006 SB. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
  • Norma ČSN 7010 Grafické značky
  • Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
  • Registrované bezpečnostní značky

Nabízíme produkty a poradenství pro splnění všech zákonných požadavků. Základem jsou značky a cedule dle platných předpisů, dále pak pásky pro označování kritických bodů, bezpečnostní cedule a evakuační plány. Pomůžeme vytvořit grafické materiály pro libovolný typ pracoviště nebo provozu dle konkrétních požadavků a rizikových faktorů.

Nabízíme unikátní školení: Vizuální pomůcky a bezpečnost práce

Přehledové tabule

Rychlá a přehledná komunikace cílů a úkolů je podmínkou pro společné chápání a motivaci k jejich plnění. Naše přehledové tabule jsou navrženy tak, aby se mohly začít ihned používat a splňovaly nároky na efektivní řízení.
Pro specializvané provozy a procesy nabízíme možnost vytvoření tabulí na míru.
Jak tabule používat se dozvíte v našich kurzech nebo nabízíme školení dle konkrétních potřeb.