Vizuální pomůcky a bezpečnost práce

Během tohoto třídenního školení se seznámíte s požadavky kladenými českou a evropskou legislativou na bezpečnost práce a pracovního prostředí a jak je správně řešit pomocí vizuálních prvků.

7.000 

Popis

 

Odbornost ***
Délka 3 dny
Obsah Přehled relevantní legislativy.

Specifika zákonů:

Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Další požadavky specializovaných zákonů.

Postup při zavádění vizuálních prvků ve vaší společnosti.

Benefity Rádi byste splnili ve své firmě všechny legislativní požadavky na značení, upozornění a zákazy? Nevíte, kde začít a jak si být jisti, že jste na nic nezapomněli? Tak právě pro vás je určen tento kurz, který vám jednoduše vysvětlí vše, co se vás týká a pomůže vám s vytvořením plánu na implementaci.
Harmonogram První část kurzu je delší a představuje specifika jednotlivých zákonů a jejich požadavků na vizuální prvky. V druhé části bude představen plán na správnou implementaci.
V ceně Lehké občerstvení během dne, káva, čaj
Test Není
Certifikát Není

 

Další informace

Termín:

21. – 23. října, Individuální termín