Implementace Lean Six Sigma v organizaci

Zavádíte Lean nebo Six Sigma metodiky ve vaší společnosti? Jak uspět a správně postavit týmy a projekty se dozvíte v našem jednodenním kurzu.

3.000 

Popis

Odbornost *
Délka 1 den
Obsah

Role a zodpovědnosti ve společnosti – analýza jednotlivých úrovní společnosti a jejich úloha v systému kontinuálního zlepšování. Podniková RACI matice a motivace ke zlepšování.

Struktura projektových týmů – jak správně postavit projektové týmy na zlepšovací projekty a jaké úrovně Lean Six Sigma certifikovaných specialistů potřebujete. Co potřebujete pro efektivní řízení Kaizen (zlepšovacích) akcí. 

Projektová dokumentace – jaké jsou požadované dokumenty pro Lean Six Sigma projekty, v jakých fázích je tvořit a kdo je za ně zodpovědný. 

Schvalovací procedury – jak nastavit schvalovací procedury pro efektivní realizaci Kaizen akcí a jak schvalovat aktivity většího rozsahu. 

Benefity Kurz je určený pro střední a vyšší management a seznamuje se způsoby organizace kontinuálního zlepšování ve společnosti.

Dozvíte se, jak budovat vaše týmy a jaké role v nich potřebujete pro správné fungování systému zlepšování a snížení plýtvání. Zároveň se dozvíte, jak efektivně hodnotit přínosy Lean Six Sigma projektů od jejich začátku a jak motivovat zaměstnance k hledání úspor v jejich činnosti. 

Harmonogram Jednodenní kurz je svoji strukturou koncipován jako efektivní manažerský nutných kroků pro optimální začlenění Lean Six Sigma do společnosti.
V ceně Lehké občerstvení během dne, káva, čaj
Test Není
Certifikát Není

Další informace

Termín

23. října, 14. listopadu, Individuální termín