Lean Six Sigma Black Belt

certifikace je zaměřen na detailní seznámení se statistickými metodami a experimenty. Účastníci kurzu musí prokázat znalost předchozích úrovní certifikace.

Cena a délka kurzu je individuální.

Popis

Odbornost ****
Délka Individuální plán dle potřeb uchazeče a projektu
Obsah Six Sigma Statistiky

  • Základní statistiky
  • Deskriptivní (popisná) statistika
  • Normální rozdělení a jeho charakteristiky
  • Testování hypotéz normálních a jiných rozdělení
  • Návrh a analýza experimentů
  • Capability Analysis

Pokročilé Lean a procesní techniky

  • Lean kontrolní mechanismy
  • Kontrola defektů
  • Process Capability Analysis
  • Statistical Process Control (SPC)
Benefity Black Belt školení a certifikace zajištuje detailní znalost statistických technik potřebných k odbornému vedení optimalizačních projektů ve společnosti. Nositelé těchto  certifikací jsou zárukou správné aplikace technik a postupů v projektech a poskytují konzultace Green a Yellow Belt členům v týmu.
Harmonogram Kurz je organizován podle jednotlivých fází Demingova cyklu a je realizován na konkrétním reálném projektu.
V ceně Lehké občerstvení během dne, káva, čaj
Test Kurz je zakončen testem. Test obsahuje 40 otázek. Black Belt test obsahuje pokročilé statistické výpočty (25 otázek).
Certifikát Po úspěšném složení testu (80%) obdrží uchazeč Black Belt certifikát.

 

Další informace

Termín

Individuální termín (cena na dotaz)