Lean Six Sigma Yellow Belt

Poznejte základní techniky zlepšování procesů a začněte ihned pracovat na optimalizačních projektech. Třídenní kurz vás seznámí s tím nejdůležitějším, co potřebujete znát.

10.000 

Popis

Odbornost **
Délka 3 dny
Obsah Základy procesního řízení a zlepšování

 • Úvod do procesního řízení
 • Demingův cyklus zlepšování (DMAIC)
  • Definice
  • Měření
  • Analýza
  • Zlepšování
  • Kontrola

Základy Six Sigma

 • Historie a význam
 • Typy projektů, role a zodpovědnosti
 • Klíčové pojmy a definice
 • Definování problému, způsoby měření a získávání zpětné vazby
 • Základní techniky (mj. Pareto analýza, Základní statistické metody, Analýza nákladů a přínosů CBA)

Základy Lean

 • Historie a vývoj
 • Klíčové pojmy a definice (např. Waste)
 • Základní techniky (mj. 5S, Kanban, A3, Poka Yoke)
Benefity Zlepšování procesů a tím i celé společnosti je dnes důležitou součástí každodenního fungování firem. Po absolvování tohoto kurzu porozumíte rozdílům mezi Lean a Six Sigma a také tomu, proč je vhodné tyto metodiky spojit dohromady. Můžete se stát plnohodnotnými členy zlepšovacích týmů, prohlubovat tak své znalosti, přispívat k rozvoji firmy pomocí maximalizace hodnoty pro zákazníka a redukce nepotřebných nákladů.
Harmonogram Školení je rozloženo do 6ti základních bloků. První blok obsahuje teoretický úvod. Další bloky jsou rozděleny dle Demingova cyklu a jsou vysvětleny příslušné techniky v každé fázi. Každý blok je zakončen praktickým cvičením.
V ceně Lehké občerstvení během dne, káva, čaj
Test Kurz je zakončen testem. Test obsahuje 20 otázek. Yellow Belt test neobsahuje statistické výpočty, ale vyžaduje porozumění, jak správně aplikovat jednotlivé vysvětlené techniky.
Certifikát Po úspěšném složení testu (80%) obdrží uchazeč Yellow Belt certifikát.

Další informace

Termín

18. – 20. listopadu, Individuální termín